مدیرکل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش گفت: احکام ۲۵ درصد فوق العاده شغل به ۲۵ هزار خانواده جانباز، آزاده و فرزند شهید با دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه از اول فروردین امسال قابل اجراست.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسین کفراشی اظهارکرد: ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگران بعد از ۲ سال پیگیری های انجام شده از ابتدای سال ۹۵ اجرا و احکام آن صادر شد.

مدیرکل دفتر امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: این قانون برای ۱۱ هزار خانواده جانباز و آزاده اجرا و برای ۱۴ هزار فرزندان شهدا پیگیری شد که پس از پیگیری ابهامات آن اکنون قابل اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس کمیسیون ماده ۱۶ جانبازان در ۱۶ مردادماه آقای نوبخت دستور دادند که آموزش و پرورش احکام فرزندان شهدا را از این تاریخ قرار دهد.

کفراشی افزود: این کار بسیار ارزشمند است و برای حدود ۱۱ هزار جانباز و آزاده و ۱۴ هزار فرزندان شهداء افزایش ۲۵ درصد حداقل حقوق که ۲۲۵ هزار تومان است، انجام می شود.