برترین های نخستین جشنواره کشوری ورزش های همگانی و بازی های بومی محلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نخستین جشنواره کشوری ورزش های همگانی و بازی های بومی محلی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، آئین اختتامیه این جشنواره ۲۶ مرداد برگزار شد و نخستین دوره این جشنواره برترین های خود را شناخت.

گفتنی است شرکت کنندگان این جشنواره در شش رشته چرخ تانک، پیاده روی، بولینگ با پا، الختر، دارت و بازی های بومی و محلی با هم به رقابت پرداختند.

بر این اساس نتایج تیم های اول تا ششم هر رشته به شرح زیر است:

رشته چرخ تانک: استان های کرمان – قم - کهگیلویه و بویر احمد - آذربایجان شرقی - سیستان و بلوچستان - هرمزگان

رشته پیاده روی: استان های اصفهان - خراسان رضوی – کرمانشاه – بوشهر و یزد به صورت مشترک – گلستان - چهار محال و بختیاری

رشته بولینگ با پا: ایلام – مرکزی –سیستان و بلوچستان، کرمانشاه کهگیلویه و بویر احمد به صورت مشترک – آذربایجان شرقی، اصفهان، بوشهر، البرز به صورت مشترک – زنجان و یزد به صورت مشترک – سمنان و هرمزگان به صورت مشترک

رشته الختر: خراسان جنوبی – خراسان رضوی – اصفهان – کهگیلویه و بویر احمد – زنجان – ایلام

رشته دارت: هرمزگان – سمنان – البرز –همدان – خراسان رضوی – آذربایجان شرقی

رشته بازی های بومی و محلی: خراسان رضوی - زنجان – اصفهان – یزد – کرمان – گیلان

همچنین در مجموع امتیازات تیم استان خراسان رضوی با مجموع ۲۶ امتیاز، تیم اصفهان با مجموع ۲۳ امتیاز و تیم کهگیلویه و بویراحمد نیز با ۱۳ امتیاز مقام اول تا سوم نخستین جشنواره کشوری ورزش های همگانی و بازیهای بومی محلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان کشور را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است، تیم استان گیلان نیز کاپ اخلاق این جشنواره را به خود اختصاص داد و تیم قم نیز لوح یابود نخستین جشنواره کشوری ورزش های همگانی و بازیهای بومی محلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان کشور را دریافت کرد.