وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در ۷۶ کشور جهان ۱۲۶ مدرسه داریم، گفت: باید نظام آموزشی ایران را در مجامع بین المللی به نمایش بگذاریم.

به گزارش خبرگزاری موج، علی اصغر فانی در افتتاحیه دوره توجیهی فرهنگیان اعزامی به مدارس خارج از کشور به موفقیت های جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم در بخش سیاست خارجی اشاره و اظهار داشت: باید نقش آموزش و پرورش و نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران را در اجلاس ها وکنفرانس های جهانی به نمایش بگذاریم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که دیپلماسی آموزشی می تواند شامل آموزشی‌، تربیتی، فلسفی و ‌تربیت اسلامی‌ باشد، تصریح کرد: در جلساتی که با مجامع بین المللی داشتیم بسیاری از فعالیت های آموزش و پرورش مورد تایید آنان بوده است.

وی با اشاره به این که معلمان حلقه ای از حلقه های دیپلماسی آموزشی هستند، افزود: در ۷۶ کشور جهان ۱۲۶ مدرسه داریم به همین دلیل معلمان تکلیف سنگینی بردوش دارند و حضور نیروهای اعزامی آموزش و پرورش در خارج از کشور بسیار گسترده و مهم است.

فانی به روش های آموزشی نوین اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به ویژگی های مدارس خارج از کشور باید از روش های نوین آموزشی ‌مانند آموزش از راه دور، ‌ یادگیری الکترونیکی و … بهره بریم و با روش های سنتی خداحافظی کنیم.

وی در راستای برنامه های سند تحول بنیادین اظهارکرد: با توجه به اجرای سند تحول بنیادین در سال های اخیر ۱۵۶ برنامه در آموزش و پرورش در حال اجرا است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که در برنامه ششم توسعه نیز مبنای کار آموزش و پرورش، ‌ سند تحول بنیادین است، افزود: شما معلمان از تجربیات دنیا استفاده کنید و آموخته های خود را در حوزه نیروی انسانی، مدیریت، ‌ اقتصاد آموزش و پرورش و نظام های آموزشی در اختیار ما بگذارید تا با اقتباس هوشمندانه از این تجربیات مفید گام های خوبی را درآموزش و پرورش برداریم.

فانی معلمان اعزامی به خارج از کشور را سفیران فرهنگی عنوان کرد و افزود: خارج از کشور به معنویت بیشتر نیاز است شما باید ویژگی های یک انسان متعالی را داشته باشید، ‌ یک سفیر فرهنگی باید الگو باشد.