شیوه‌نامه نقل و انتقالات درون استانی مناطق از سوی آموزش و پرورش شهر تهران، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج،  بر اساس این شیوه نامه همکاران متقاضی  می‌توانند نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه آموزش و پرورش شهر تهرانTEHRANEDU.IR از  ۲۸ مرداد ماه ۹۵ تا ۱۵ شهر یور ۹۵ اقدام کنند. گفتنی است، همکاران آموزشی متقاضیان باید کد فعالسازی را از آموزشگاه مربوطه و همکاران شاغل در پست‌های اداری مناطق جهت دریافت کد باید به امور اداری منطقه مراجعه کنند و نسبت به ثبت نام اقدام  کنند. شرایط متقاضیان انتقالی: حداقل ۵ سال سابقه از زمان استخدام رسمی و پیمانی تاپایان شهریور ۹۵، اخذ و ارائه ابلاغ رایانه‌ای برای سال تحصیلی جدید از منطقه مبداء ، نداشتن تعهد به منطقه است. تاکید می شود ، هر یک از متقاضیان واجد شرایط ، مجاز به انتخاب سه منطقه به ترتیب اولویت هستند. لازم به ذکر است همکارانی که در سال های گذشته جابه جا شده اند یا پس از اعلام نتایج انصراف داده‌اند تا سه سال حق شرکت در نقل و انتقالات را ندارند. گفتنی است نقل و انتقلات در بین مناطق شهر تهران یک مرحله ای است و به هیچ وجه قابل تمدید نیست. لازم به ذکر است، شروع ثبت نام متقاضیان انتقالی از  ۲۸ مرداد ماه ۹۵ تا ۱۵ شهر یور ۹۵ است. زمان اعلام نتایج قطعی نقل و انتقالات ۲۸ شهر یور ماه ۹۵ است.