بنا بر گفته مدیر برنامه اطلاعات اتمی در فدراسیون دانشمندان آمریکایی، به‌روزرسانی بمب هسته‌ای B - ۶۱ آمریکا، ‌ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، هانس کریستنسن، عضو فدراسیون دانشمندان آمریکا، در واکنش به تصمیم سازمان ملی امنیت هسته‌ای وزارت انرژی آمریکا برای به‌روزرسانی کلاهک هسته‌ایB - ۶۱در گفت‌وگو با اسپوتنیک گفت: ‌ قابلیت‌هایی که در این بمب هسته‌ای وجود دارد برای کشوری که قصد حمله نخست را داشته باشد جذاب‌تر است. هدف از این به‌روزرسانی افزایش دقت هدف‌گیری بمب‌هایB - ۶۱است تا این بمب هسته‌ای به یک سلاح کارآمدتر تبدیل شود.

کریستنسن ادامه داد: برخی مقامات نظامی معتقدند که برای مثالB - ۶۱هیچ مشخصه نظامی جدیدی را شامل نخواهد شد چرا که همه ویژگی‌های آن را می‌توان در تسلیحات هسته‌ای دیگر یافت.

او تاکید کرد: ‌ اما این نوع تحلیل بسیار سهل‌انگارانه است چرا کهB - ۶۱سلاحی خواهد بود که نخستین بمب هسته‌ای گرانشی قابل هدایت خواهد بود. آمریکا هم‌اکنون چنین بمبی را در زرادخانه هسته‌ای خود ندارد بنابراین به‌روزرسانی این بمب هسته‌ای باعثدستیابی به قابلیت جدید نظامی خواهد شد.

به‌روزرسانی‌های اخیر تسلیحات هسته‌ای آمریکا آخرین نشانه‌های یک جنگ سرد جدید میان آمریکا و روسیه است.

به گفته او از سال ۲۰۰۵ به بعد روابط میان روسیه و آمریکا بسیار پیچیده شده است. مواضع و اظهارات اخیر مقامات دو طرف به وضوح نشان دهنده آن است که دو کشور یکدیگر را دشمن می‌دانند.

این عضو فدراسیون دانشمندان آمریکا گفت: ‌ باید بسیار مراقب و منطقی بود چرا که شرایط کنونی به سمتی پیش می‌رود که احتمال یک تقابل و در نهایت استفاده از تسلیحات هسته‌ای وجود دارد.