در گردهمایی ملی دموکرات ها، طرفداران برنی سندرز هنوز هم نامزدی هیلاری کلینتون را قبول ندارند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از واشینگتن پست، کارزار هیلاری کلینتون با برنی سندرز وارد گفتگو شده تا این سناتور ورمونت، نقش مهم تری را در گردهمایی ملی دموکرات ها که روز سه شنبه برگزار می شود، برعهده بگیرد و با این کار، اختلاف و شکاف در حزب را به حداقل برسانند. تیم کلینتون به شدت تلاش می کند تصویر متفاوتی را به رای دهندگانی ارائه کند که نسبت به نامزدی وی، نظر مثبتی ندارند. از جمله برنامه های احتمالی، معرفی رسمی نامزدی کلینتون در طول برنامه حضور و غیاب است که حرکتی نشان گر اتحاد بین اعضای حزب، و جلوگیری از تحصن طرفداران سندرز محسوب می شود. جف ویور، مدیر کارزار سندرز امروز صبح در پاسخ به احتمال معرفی نامزدی کلینتون توسط سندرز گفت: «ما قطعا بخشی از بدنه حزب هستیم.» در سال ۲۰۰۸ در لحظه پرهیجان مشابه در اردوی دموکرات ها، کلینتون به محل گردهمایی وارد شد، به روی صحنه رفت، حضور و غیاب را متوقف کرد و باراک اوباما را به عنوان نامزد دموکرات ها معرفی کرد. تا آخر وقت روز سه شنبه، قرار است کلینتون به عنوان اولین بانوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از یک حزب بزرگ، تاریخ ساز شود. اما دموکرات ها باید اول تفکرات منفی نسبت به وی را از ذهن ها پاک کنند. روز سه شنبه، مردمی قرار است به کمک کلینتون بیایند که تحت تاثیر چندین دهه تلاش وی به عنوان وکیل، بانوی اول آمریکا، سناتور و دیپلمات ارشد کشور بوده اند. جان پودستا، رئیس کارزار کلینتون امروز گفت: دموکرات ها به جای نزاع بر سر نتایج انتخابات مقدماتی، که در آن کلینتون با قاطعیت موفق شد سندرز را در رای گیری و نمایندگی شکست دهد، «باید رو به جلو حرکت کنند.» اما جلسه اول این گردهمایی، مملو از فریادها و هو کردن های طرفداران سندرز و ایجاد وقفه در سخنرانی ها، تحصن بر روی صحن گردهمایی، و مذاکرات پشت درب های بسته بود. سندرز تاکنون دو بار به وضوح از نامزدی کلینتون اعلام حمایت کرده است.