نتایج یک نظرسنجی نشان داد ۷۵ درصد مردم آمریکا از مقامات دولتی مستقر در واشنگتن «ناراضی» یا «عصبانی» هستند و معتقدند که اقتصاد کشورشان ناعادلانه است.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از فورچون، هرچند نرخ بیکاری در آمریکا بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی دولت این کشور به پایین ترین رقم ۴۰ سال گذشته رسیده، اما نظرسنجی جدید نشان می دهد که بسیاری از شهروندان آمریکایی با این اعداد و ارقام مشکل دارند. بر این اساس، حدود سه چهارم مردم آمریکا معتقدند که اقتصاد کشورشان ناعادلانه است. در یک مطالعه ملی، که در ماه می گذشته توسط موسسات مارکت پلیس و ادیسون انجام شده، ۱۰۲۲ نفر از مصاحبه شوندگان به سوالاتی درباره جنبه های مختلف زندگی مالی خود پاسخ داده اند. بر اساس این نظرسنجی، ۳۲ درصد از مردم آمریکا معتقدند وضعیت بد اقتصادی خواب را از چشمانشان ربوده و ۴۸ درصد گفته اند اقتصاد آمریکا برای نسل بعدی بدتر از نسل حاضر خواهد بود. ۷ درصد نیز معتقدند که «سیستم اقتصادی در آمریکا ناعادلانه و به سود گروه های خاصی است. ۶۱ درصد از لاتین تبارها، ۷۱ درصد از سفید پوستان یا دیگر پاسخ دهندگان و بیش از ۸۰ درصد از آفریقایی تبارها با این برداشت موافق بوده اند. ۷۵درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفته اند از مقامات دولتی مستقر در واشنگتن «ناراضی» یا «عصبانی» هستند، در حالی که ۴۷ درصد از کاندیداهای ریاست جمهوری امسال آمریکا «به هیچ وجه راضی» نبوده اند. در واقع، تقریبا نیمی پاسخ دهندگان معتقدند که انتخاب نامزد دموکرات یا جمهوری خواه در انتخابات ماه نوامبر «تفاوتی» در وضعیت مالی شخصی آنها ایجاد نخواهد کرد. کاندیدای دموکرات، برنی ساندرز در جریان رقابت های انتخاباتی گفته بود: «اقتصاد آمریکا اقتصادی ناعادلانه است و به سود آنهایی است که در صدر قرار دارند... ما به اقتصادی نیاز داریم که برای همه مردم کار کند.»