سرویس بین الملل - پس از حوداثاخیر در آمریکا و حمله مرگبار به ماموران پلیس که سیاست تبعیض نژادی آنان علیه سیاهپوستان افکار عمومی این کشور را ناخشنود کرده بود، مقامات پلیس به تغییر رویکرد و عملکرد نیروهای پلیس روی آورده تا از این طریق ضربه پذیری آنان را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک روسیه، بر اساس بخشنامه های جدید مقامات پلیس آمریکا از این پس ماموران پلیس آموزش های تازه ای را خواهند دید تا خطر ضربه پذیری آنان کمتر شود. بنابر این گزارش، نیروهای پلیس از این پس نباید به تنهایی انجام وظیفه کنند و به صورت ۲ نفری در خیابان ها و اماکن مشغول گشت زنی خواهند شد. در رویکرد جدید اداره پلیس آمریکا همچنین به این نکته اشاره شده است که در صورت وقوع هر حادثه ای باید ۲ خوردروی پلیس به محل اعزام شوند که تا امنیت ماموران بیشتر حفظ شود. البته گشت زنی ها در بسیاری از ایالت ها از جمله در نیویورک به صورت ۲ نفره انجام می شد ولی عمومیت نداشت که اینک این اقدام دستوری عمل خواهد شد. رفتارهای تبعیض نژادی پلیس آمریکا علیه سیاهپوستان و به قتل رساندن  عمدی و سهوی آنان، مردم شهرهای مختلف این کشور را خشمگین کرده بود که در مواردی از جمله در شهر فرگوسن مقابل ساختمان های اداره پلیس دست به تظاهرات می زدند.