شرکت انگلیسی بی پی اعلام کرد که حدود ۶٢ میلیارد دلار برای حادثه آلودگی خلیج مکزیک، غرامت می پردازد.

به گزارش خبرگزاری موج،از وزارت نفت و به نقل از رویترز، شرکت «بی پی» دربیانیه ای، هزینه غرامت های پرداختی برای نشت مرگ بار نفت در سال ٢٠١٠ در خلیج مکزیک را پس از موافقت با پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار اضافی، ۶١ میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار برآورد کرد. این شرکت حدود یک سال پیش با پرداخت ١٨ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلارغرامت به دولت آمریکا و پنج ایالت این کشور برای پایان دادن به بیشتر شکایت ها و ادعاها در باره نشست نفت درخلیج مکزیک موافقت کرد که پرهزینه ترین مبلغی است که یک شرکت تاکنون برای حل و فصل شکایت ها پرداخته است. براساس این بیانیه، مبلغ پنج میلیارد و ٢٠٠ میلیون دلار آخرین مورد پرداختی برای حل و فصل یک شکایت خواهد بود و هرگونه ادعا و شکایت بعدی تاثیرعملی نخواهد داشت که پرونده حادثه در منطقه دیپ واتر هورایزون را به پایان خود نزدیک می کند. این شرکت در پی حادثه نشت نفت، برنامه گسترده کاهش سرمایه گذاری را به اجرا گذاشت و قصد فروش دارایی های بیشتری را در سال های آتی به منظور تامین هزینه های پرداخت غرامت دارد. براثر انفجار یک سکوی حفاری و بهره برداری نفتی در٢٠ آوریل ٢٠١٠ که فاجعه بارترین حادثه در آب های فراساحلی در تاریخ آمریکا به شمار می رود، ١١ کارگر جان باختند و میلیون ها بشکه نفت به مدت سه ماه در آب های ساحلی چند ایالت آمریکا منتشر شد. بی پی در اکتبر ٢٠١۵ اعلام کرده بود: بیش از٢٠ میلیارد دلار غرامت برای حل و فصل تقریبا تمامی ادعاها و شکایت ها در باره این حادثه پرداخت خواهد کرد و غرامت پرداختی پیش از پرداخت مالیات مرتبط با این حادثه را حدود ۵٣ میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار برآورد کرد.