سایت تحلیلی بلومبرگ در یادداشتی اعلام کرد که توافق هسته ای موجب افزایش روابط نظامی ایران و روسیه است.

به گزارش خبرگزاری موج، سایت خبری بلومبرگ در گزارشی تحلیلی از دولت آمریکا خواسته است نسبت به فروش سامانه موشکی اس ۳۰۰ روسیه به ایران واکنش نشان دهد و نسب به این امر بی تفاوت نباشد. در این گزارش آورده شده که درست است در شورای امنیت سازمان ملل فروش سامانه موشکی اس ۳۰۰ روسیه به کشورها چیزی گفته نشده است ولی آمریکا باید این مسئله را در این شورا مطرح کند. بلومبرگ در تحلیل خود اعتقاد دارد بخش عمده ای از همکاری های نظامی ایران و روسیه باید تحت نظارت بین المللی متوقف شود و آمریکا نباید اجازه چنین چیزی را بدهد. به اعتقاد نویسندگان این سایت، سامانه موشکی اس ۳۰۰ ایران را در مقابل همسایگانش قدرتمند می کند و این امر می تواند منجر به آزمایش های موشکی بالستیک این کشور شود. این سایت اظهار نگرانی کرد که روابط نظامی روسیه و ایران در سطح گسترده تر موجب تهدید اسرائیل و کشورهای عربی شود. کنگره آمریکا نیز خطاب به دولت آمریکا خواستار پاسخگویی درباره جزئیات قرارداد فروش سامانه موشکی روسیه به ایران شده است ولی تاکنون کاخ سفید نسبت به این تهدیدها واکنش نشان نداده است. بلومبرگ توافق هسته ای با ایران را از نظر تعهدات آمریکا خطاب قرار می دهد و می نویسد به نظر می رسد این توافق چندان به نفع آمریکا نبوده است چون موجب بی ثبات شدن منطقه خواهد شد.