دولت آمریکا با کارنامه ننگین بیشترین حمله به کشورها، الگویی برای ترویج فرهنگ خشونت در میان مردم خود است.

فواد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا، در مورد وقوع خشونت های مسلحانه در جامعه ایالات متحده به خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج گفت: ریشه این خشونت در فرهنگ آمریکا است. فرهنگی که صرفا مختص مردمش نیست و دولت را نیز شامل می شود. وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از ۳۷۰ مورد حمله با تیراندازی صورت گرفت که رقم بسیار بالایی است. تاکنون نیز در این کشور ۳۲ هزار نفر با شلیک اسلحه کشته شده اند. از این رو واقعیت این است که مردم از دولت و رهبران خود خشونت را می آموزند. زیرا دولت آمریکا هم اکنون بیشترین میزان سلاح را در جهان می فروشد و تنها کشوری هم هست که از بمب اتمی علیه کشوری استفاده کرده است. این کارشناس مسائل آمریکا تصریح کرد: هشت ماه قبل وقتی شخص اوباما می خواست از خود در برابر این اتهام که در سیاست خارجی ضعیف بوده است دفاع کند، گفت که در طول حکومتداری اش به چندین کشور از جمله سومالی، لیبی، عراق  حمله کرده و یا از ابزار زور استفاده کرده است. در این شرایط مشخص است که خشونت در میان مردم امری عادی باشد. ایزدی در ادامه به مافیای اقتصادی فروش سلاح اشاره کرد و افزود: انجمن اسلحه آمریکا با کمک مالی به سیاستمداران این کشور آنها را وام دار خود می کنند و از این طریق می توانند نظرات خود را به کرسی بنشانند. یکی از این نظرات جلوگیری از محدودیت استفاده شخصی افراد از سلاح است. بر این اساس می بینیم که مردم می توانند به راحتی سلاح خرید و فروش کنند.