رئیس نهاد حقوق بشری سازمان ملل متحد روز دوشنبه درباره افزایش بازداشت مهاجران از جمله کودکان بی سرپرست در اروپا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، این در حالی است که شعارهای ضد پناهجویان در سراسر این قاره گسترش یافته است. زید رعدالحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مراسم گشایش دومین نشست سالانه این نهاد گفت: کارکنان این نهاد را برای بررسی مناطق واقع در امتداد مسیرهای اصلی پناهجویان در مرکز مدیترانه و منطقه بالکان اعزام کرده است. وی افزود: این ماموران شاهد افزایش نگران کننده بازداشت پناهجویان در اروپا شامل نقاط بحرانی به ویژه که مناطق گسترده بازداشت اجباری بوده اند که در یونان و ایتالیا برپا شده است. زید رعدالحسین با تاکید بر اینکه بازداشت هیچگاه به نفع کودکان نبوده است، گفت: کودکان بدون سرپرست اغلب به زندان افکنده می شوند یا به مراکزی فرستاده می شوند که با سیم خاردار محصور شده است. زید از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست اطلاعاتی در باره مراکز بازداشت پناهجویان توسط کشورهای عضو گردآوری کند و هشدار داد که نگران تکان دهنده بودن این آمار خواهد بود. بیش از یک میلیون پناهجو در سال ۲۰۱۵ به اروپا سفر کرده اند که بیشتر از جنگ های سوریه و خاورمیانه گریخته اند و تنها از ژانویه سال جاری به این سو، ۲۰۸ هزار تن دیگر نیز به اروپا سفر کرده اند. همچنین بیش از دو هزار و ۸۵۰ تن تاکنون در سال جاری هنگام تلاش برای عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست داده اند. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود: بسیاری از کشورهای اروپایی در مقابل هجوم پناهجویان گرایش نیرومندی نشان داده اند که تعهدات بین المللی و اصول انسانیت را نقض می کند و درها را بر روی انسان های نیازمند می بندد. وی خاطرنشان کرد: کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون موفق به جابه جایی کمتر از یک درصد از ۱۶۰ هزار نفری شده اند که متعهد به پذیرش آنها از مراکز تجمع آنها در آلمان و ایتالیا شده اند. رعدالحسین از کشورهای اروپایی خواست که راهی برای مقابله همیشگی با بحران کنونی پناهجویان بیایند به صورتی که حقوق افراد مرتبط با این امر را محترم شمرده و نگرانی و ترس را برطرف کند. وی افزود: این امر به ویژه در چارچوب توافق جنجالی میان اتحادیه اروپا و ترکیه در مارس از اهمیت برخوردار است که بر اساس آن پناهجویان فاقد شرایط پناهندگی، باید از یونان به ترکیه بازگردانده شوند. رعد الحسین همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که برای همکاری با لیبی در باره مهاجرت و مدیریت مرزها با احترام کامل به حقوق بشر افراد مرتبط، تلاش کنند.