ریشه‌های تاریخی برده‌داری در آمریکا در این کشور همچنان پابرجاست و این مساله باعثافزایش شمار سیاه پوستانی می‌شود که به دست پلیس کشته می‌شوند.

صادق جعفری، کارشناس مسائل آمریکا، در مورد تبعیض نژادی در آمریکا و کشتار سیاه‌پوستان در این کشور به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: تبعیض نژادی در آمریکا ریشه تاریخی دارد. این کشور بر پایه برده‌داری بنا شد و سفیدپوست‌های اروپایی برای انجام کارهایشان در این کشور سیاهان آفریقا را به عنوان برده به آمریکا بردند. وی ادامه داد: اگرچه پس از جنگ‌های داخلی آمریکا در سال ۱۸۶۵ قانون منع برده‌داری تصویب شد اما تا به امروز ذهنیت مردم این کشور تغییر اندکی در این باره داشته است. تفاوت وضع اقتصادی امروز سیاه‌پوستان با سفیدپوست‌ها نیز شاهد مثال این مساله است. این کارشناس مسائل آمریکا با اشاره به کشته شدن بیش از ۷۰ نفر از جامعه اقلیت آمریکا در چهار ماهه اول سال جاری میلادی توسط پلیس تصریح کرد: نیروهای امنیتی این کشور نیز به سیاه‌پوستان دید مثبتی ندارد. طبق آمار از هر ۱۵ سیاه‌پوست یک نفر زندانی می‌شود که این نسبت در میان سفیدپوستان یک به ۱۰۶ است. علت این موضوع هم در ظنی است که به فعالیت‌های سیاهان وجود دارد. جعفری دسترسی آسان به سلاح را یکی از عوامل افزایش کشتارها در آمریکا برشمرد و افزود: با این حال این دلیل قطعی در برخورد خشن با سیاه‌پوستان جامعه آمریکا نیست چون بسیاری از آن‌ها در نتیجه شلیک گلوله پلیس جان می‌دهند.