یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس در آمریکا، به اشتباه در پایگاه نظامی ایالت داکوتای جنوبی فرود آمد.

به گزارش خبرگزاری موج، یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباسA۳۲۰متعلق به «خطوط هوایی دلتا» به جای فرود در فرودگاه ایالت داکوتای جنوبی، به اشتباه در پایگاه نظامی این ایالت فرود آمد.

نظامیان این پایگاه نظامی که مجبور شدند به این هواپیمای مسافربری اجازه فرود بدهند، از تمامی ۱۳۰ سرنشین هواپیما خواستند تا پرده های روی پنجره خود را پایین کشیده تا کسی نتواند داخل این پایگاه نظامی را رویت کند.

پس از بازرسی های انجام شده دقیق و ۲ ساعت توقف، سرانجام این هواپیما توانست به آرامی از باند این پایگاه نظامی بلند شده و در فرودگاه مسافربری شهر رپید سیتی، فرود بیاید