نخست وزیر پیشین و رئیس سابق کمیسیون اروپایی به استخدام بانک بین المللی «گلدمن ساچز» آمریکا در آمد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از فرانس انترناسیونال، مقامات بانک بین المللی گلدمن ساچز آمریکا اعلام کردند که «خوزه مانوئل باروسو» را به عنوان مشاور به استخدام خود درآورده است. بنابر این گزارش، بکار گیری این پرتغالی در شرایطی صورت می گیرد که نگرانی بخش های مالی در پی جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا افزایش یافته است. بانک گلدمن ساچز در بیانیه ای که به این بهانه منتشر کرده است، افزود: وی ریاست بخش بین المللی گروه مالی آمریکایی مستقر در لندن را بر عهده خواهد داشت و نقش مشاوره ای وی بسیار پررنگ خواهد بود. فرانس انترناسیونال در بخش دیگری از این گزارش نوشت: باروسو با تحلیل از وضعیت گذشته و موجود مالی در اروپا و آمریکا با توجه به برگزیت، تجربیات خود را در اختیار بانک آمریکایی قرار می دهد. باروسو در سال ۲۰۰۲ میلادی به مدت ۲ سال نخست وزیر پرتغال بود  و از سال ۲۰۰۴ به مدت ۱۰ سال ریاست کمیسیون اروپایی را برعهده داشت.