با وجود اینکه ۱۰ سال از مرگ ژنرال پینوشه دیکتاتور سابق شیلی می گذرد ولی چهره های غیر نظامی و نظامی نزدیک به وی برای مشارکت در کشتار مردم و سرکوب مخالفان مقابل دادگاه قرار می گیرند که یکی از این چهره ها، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش شیلی است.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از فرانس انترناسیونال، ژنرال «یوهان امیلیو شیر» فرمانده نیروی زمینی ارتش شیلی در زمان ریاست جمهوری ژنرال پینوشه متهم است که در روزهای اول به قدرت رسیدن دیکتاتور سابق این کشور به کشتار ۲۵ تن دست زده است. « کاروان مرگ » ، نماد دیکتاتوری و خشونت های غیر انسانی ژنرال پینوشه در ابتدای به قدرت رسیدن وی است. ژنرال امیلیو در سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادی فرمانده نیروی زمینی ارتش شیلی بوده که به فرمان دیکتاتور سابق این کشور به جنایات فراوان و موارد بیشمار نقض حقوق بشر دست زده است. اتهامات فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش شیلی بر می گردد به سال ۱۹۷۳ زمانیکه وی یک افسر جوان در «سره نا»، یکی از شهرهای شمالی شیلی بوده در قالب جوخه ای با نام کاروان مرگ به کشتار مردم اقدام می کرده است. هر چند سال ها از این کشتار می گذرد ولی خانواده قربانیان از بازداشت و محاکمه این افسر ارشد و شماری از نظامیان دیگر دست به کشتار مردم زده بودند بسیار خشنود شده اند.