وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا گفت: نتیجه همه پرسی انگلیس آنطور که می خواستیم نبود.

به گزارش خبرگزاری موج؛ جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با فدریکا موگرینی در مقر کمیسیون اروپا در بروکسل گفت: باید به نتیجه همه پرسی انگلیس که در چارچوب دموکراتیک صورت گرفت احترام گذاشت.

وی افزود: به رغم این موضوع، نتیجه این همه پرسی آنطور که می خواستیم نبود.

وی تصریح کرد: آمریکا به قدرت اتحادیه اروپا توجه دارد.

کری تأکید کرد: آمریکا به حفظ روابط ویژه و مستحکم خود با انگلیس ادامه می دهد.

وی افزود: رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا ارزش ها و منافع مشترک را تغییر نداده است.