هویت ملی و خط کشی های مرزی جزو ساختار ذهی افراد است و همان طور که جنبش حصارکشی زمانی زمینه ساز مالکیت خصوصی شد، منفعت طلبی و تامین امنیت جانی امروز موانع اصلی همگرایی در قاره ای است که تجربه بیش از سه دهه اشتراک مرزی، پولی و اقتصادی دارد.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، برای اولین بار در چهار دهه اخیر مردم بریتانیا امروز قرار است با شرکت در یک همه پرسی، در مورد خروج و یا ادامه عضویت در اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند. اتحادیه اروپا مهمترین سازمان فراملی جهان است که شروع آن با عقد قراردادی در زمینه زغال سنگ میان آلمان و فرانسه بود. اما سهولت تجارت باعث شد چند کشور دیگر به این توفاق نامه بپیوندد و کم کم اندیشه تشکیل یک اتحادیه اروپایی مطرح شد. این تشکیل فراملی امروز  در حوزه اقتصادی، تجاری، مالی و سیاسی فعال است و اگرچه تلاش شد با تشکیل ارتش اروپایی، همگرایی دارای بعد نظامی نیز شود، اما قرار گرفتن ارتش های ملی زیر یک پرچم و تبعبت از سیاست های امنیتی غیر ملی هنوز مورد پذیرش مردم این قاره قرار نگرفته است. در واقع به نظر میر سد راه درازی برای اعتماد کامل و همگرا شدن بیش از آنچه قابل مشاهده است، وجود دارد. برداشته شدن مرزها، برخورداری از یک واحد پولی و سیاست خارجی مشترک مهمترین دستاوردهای اتحادیه اروپا با ۲۸ عضو در چهار دهه اخیر بوده است. با این حال ناتوانی های اقتصادی برخی از کشورها مانند یونان و گسیل مهاجران به کشورهای پیشرفته تر اروپا برای زندگی و کار، صدای اعتراض مردم بریتانیا را بلند کرد. این در شرایطی بود که قیمت مواد غذایی در این کشور رو به افزایش و مساله اشتغال برای مردم این کشور در حال تبدیل شدن به دغدغه است. از این رو بحث برگزاری همه پرسی مطرح شد و برخلاف انتظار دولت، مخالفان ادامه عضویت در اتحادیه اروپا، موفق شدند نظر بسیاری را جلب کنند. تا آنجا که آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد ممکن است نتیجه این همه پرسی، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد. در این شرایط دولتمردان لندن تلاش دارند با عنوان کردن مزایای عضویت در اتحادیه و همچنین اعلام خطرات خروج از آن از جمله بیکاری سه میلیون نفر از مردم این کشور که به واسطه حضور در اتحادیه اروپا دارای شغل هستند، نتیجه همه پرسی را تغییر دهند. امروز (پنج شنبه) بریتانیا صحنه زورآزمایی مخالفان و موافقان خواهد بود. این در حالس است که اگر رای به ترک بریتانیا از اتحادیه اروپا داده شود، شاهد تغییراتی شگرفی در روابط آمریکا با اروپا نیز خواهیم بود. زیرا لندن در طول این سال ها سخنگوی واشنگتن در اتحادیه اروپا بود و برای همین کاخ سفید در روزهای اخیر از مردم بریتانیا خواست تا در تصمیم خود برای خروج از اتحادیه صرف نظر کنند. در همین خصوص نخست وزیر سابق بریتانیا به تلاش سه دهه ای ترکیه برای حضور در اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: این کشور به دنبال عضویت در اتحادیه است تا بتواند از مزایای آن برخوردار شود. زیرا این همگرایی دارای مزایای اقتصادی بسیاری است. البته ترکیه تا سه دهه آینده نیز نمی تواند شرایط مدنظر اروپا را کسب کند و بعد از ان هم اگر به عضویت اتحادیه اروپا در بیاید، به معنی حضور تمامی ۷۷ میلیون نفر مردم ترکیه در بریتانیا به عنوان مهاجر نخواهد بود. در واقع به نظر میرسد ناامنی اقتصادی شرق اروپا و بحران بیکاران این کشورها، در کنار فشار ۲۸ میلیارد دلاری به اقتصاد بریتانیا برای پرداخت سهم خود از بودجه اتحادیه اروپا نگرانی های عمیقی در مردم این جزیره ایجاد کرده است. در این شرایط سخنان رئیس جمهور آمریکا نیز نتوانسته است تاثیر چندانی بر میزان آرا مخالفان بگذارد. در این راستا کشته شدن یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس توسط شخصی که فریاد می زده است: « اول بریتانیا» قابل تامل است. این مسائل به طور کل نشان می دهد برخلاف باور اولیه آرمان گراها و تئوری های ایدئالیسم، پیوندهای ملی آنقدر عمیق هستند که حتی منافع اقتصادی نیز نمی تواند آن را از بین ببرد. هویت ملی و خط کشی های مرزی جزو ساختار ذهی افراد است و همان طور که جنبش حصارکشی زمانی زمینه ساز مالکیت خصوصی شد، منفعت طلبی و تامین امنیت جانی امروز موانع اصلی همگرایی در قاره ای است که تجربه بیش از سه دهه اشتراک مرزی، پولی و اقتصادی دارد.