اداره پلیس شیکاگو آمریکا اعلام کرد این شهر در ماه اوت ۹۰ مورد قتل را به ثبت رساند که بالاترین آمار ماهانه ظرف ۲۰ سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری موج، اداره پلیس شیکاگو روز پنجشنبه اطلاعات مربوط به ماه گذشته را منتشر کرد.

روزنامه «شیکاگو سان تایمز» به نقل از اطلاعات اداره پلیس شیکاگو گزارش داد بالاترین رقم ماهانه قبلی قتل در این شهر در ماه اوت سال ۱۹۹۶ بود. این روزنامه در عین حال آمار تلفات آن تاریخ را اعلام نکرد.

۹۰ مورد قتل در شرایطی در این ماه اوت به ثبت رسیده است که ۵۴ نفر در همین ماه پارسال کشته شدند.

پلیس اعلام کرد در ارتباط با قتل در ماه اوت در مقایسه با ماه اوت سال ۲۰۱۵،۱۸ درصد بر دستگیری ها افزوده شده است.

بنابر اعلام پلیس، ۳۸۴ مورد تیراندازی در ماه اوت سال ۲۰۱۶ به ثبت رسید و ۴۷۲ نفر، قربانی تیراندازی شدند.