سرویس بین الملل - سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا گفت: روابط ما در چارچوب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) بسیار قدرتمند وقوی است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های آمریکا، الیزابت ترودو در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید:سفر بایدن به آنکارا نخستین سفر مقام ارشد آمریکایی پس از کودتای کنونی در ترکیه است،آیا به نظر شما با توجه به موضوع درخواست ترکیه از آمریکا برای استرداد گولن روابط بین آمریکاو ترکیه دچار نوعی پیچیدگی نشده است،گفت:من برای کسب علت سفر معاون رئیس جمهور به ترکیه شما را به کاخ سفید رجوع می دهم. وی افزود: اما من باید بگویم که با نظر شما در این رابطه موافق نیستم.ما از روز نخست گفته ایم که روابط ما با ترکیه قوی و در وضعیت خوبی است.سفر معاون رئیس جمهور نشانه ای از این موضوع است.روابط ما در چارچوب ناتو بسیار قدرتمند است.سفر معاون رئیس جمهور نشان می دهد که ما تا چه اندازه به ترکیه همانند یک هم پیمان مهم نگاه می کنیم. این سخنگو درباره درخواست ترکیه از آمریکا برای استرداد فتح الله گولن گفت:کارشناسان حقوقی ما هم اکنون در حال تعامل با همتایان ترک خود در این رابطه هستند.آنها در حال ارزیابی مدارک موجود هستند.این مدارک باید بر اساس معیارهای موجود درباره استرداد و بر اساس معاهده بین دو کشور سنجیده شوند.ترکیه مدارکی را در ارتباط با آقای گولن ارائه کرده است.ما به بررسی آنها ادامه می دهیم.بر اساس قوانین ما موضوع استرداد باید از طرف یک دادگاه مستقل فدرال بررسی شود.بررسی موضوع درخواست استرداد زمان بر است.بدون شک ما به تعامل خود با همتایان ترک خود ادامه خواهیم داد.