سرویس بین الملل - رئیس جمهور مکزیک از سوی برخی رسانه های این کشور متهم شده که در تدوین پایان نامه دکترای حقوق خود تقلب کرده است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از روزنامه فرانسوی لوفیگارو، برخی رسانه های مکزیک نوشته اند که «پنیا نیتو» رئیس جمهور حقوقدان این کشور در زمانیکه پایان نامه خود را برای دانشگاه تهیه می کرد که از مطالب دیگر تقلب و کپی برداری کرده است. بنابر این گزارش، پایگاه اطلاع رسانی « اریستگی نوتیکال» دراین باره نوشت: رئیس جمهور مکزیک بخش زیادی از پایان نامه خود را در ۲۵ سال پیش تقلب کرده است. لوفیگارو افزود: این مشاجره علیه رئیس جمهور مکزیک در شرایطی است که بر اساس آخرین نظرسنجی انجام شده توسط روزنامه « ره فورما»، پنیا نتیو در پائین ترین حد محبوبیت در بین افکار عمومی کشورش قرار دارد. برخی رسانه های مکزیک اعلام کردند که از ۶۸۲ صفحه پایان نامه رئیس جمهور مکزیک ۲۰۰ صفحه آن کپی برداری است.