سرویس بین الملل – نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات آبانماه ریاست جمهوری آمریکا تغییر رویه و رویکرد نمی دهد هر چند که به نوشته روزنامه لیبراسیون زمان زیادی تا برگزاری انتخابات باقی نمانده است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین ا لملل خبرگزاری موج به نقل از لیبراسیون، دونالد ترامپ خودش نیز اخیرا اعلام کرده است: من هیچ تغییری نخواهم کرد و من همانی هستم که باید باشم . این نشریه فرانسوی دربخش دیگری نوشت که نامزد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری که با موضع گیری های خود در خصوص مهاجرت و مسلمانان سرو صدای زیادی بر پا کرد می گوید: هر یک از شما که می خواهید تغییر کنید بدانید که با مردم شفاف و صریح نیستید. به نوشته لیبراسیون، البته دونالد ترامپ در عین حال طی هفته های اخیر در دو مرحله نزدیکان خود را درستاد انتخاباتی جابجا کرد و این نشان می دهد که مخالفان خود را کنار می زند.