سرویس بین الملل - در پی ادامه آتش سوزی در جنگل های کالیفرنیای آمریکا و گسترش آن به سمت مناطق مسکونی ۸۲ هزار تن مجبور به ترک خانه های خود شدند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از فرانس پرس این آتش سوزی با سرعت زیاد در حال گسترش به سمت شرق لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا می باشد. در پی این آتش سوزی در این ایالت حالت فوق العاده اعلام شد و بیش از ۸۲ هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. مقامات محلی اعلام کرده اند که حدود ۳۵ هزار ساختمان در معرض حریق هستند. جری براون فرماندار کالیفرنیا نیز با اعلام حالت فوق العاده سعی در بسیج تمامی توان و امکانات نهادهای دولتی برای مهار آتش سوزی دارد. پیش از نیز روز دوشنبه در آتش سوزی دیگری در ایالت کالیفرنیا چهارهزار تن مجبور به ترک خانه های خود شدند. خشکی هوا و وزش باد در این ایالت باعث گسترش آتش سوزی و همچنین سخت شدن مهار آن شده است.