سرویس بین الملل - کشور افغانستان پس از موافقت ۲ سال پیش مجلس این کشور، به طور رسمی عضو کنوانسیون منع استفاده از برخی سلاح های متعارف شد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری افغانستان، عضویت در این پیمان بین المللی در شرایطی است که این کشور هر روزه شاهد قربانی دادن مردم خود بر اثر انفجار بمب ها و مواد منفجره باقیمانده از جنگ ها و درگیری هاست. کنوانسیون منع استفاده از برخی سلاح ها شامل تسلیحات نامرئی که جان انسان ها را به خطر می اندازد از جمله بمب های خوشه ای و آتشزا می شود. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که بیشترین تلفات ناشی از مواد منفجره و بمب هایی است که مخالفان در افغانستان کار گذاشته اند. این کنوانسیون ۱۸۰ عضو دارد ولی تاکنون آمریکا و روسیه به آن نپیوسته اند.