رئیس جمهوری ترکیه ضمن قدردانی از خبرنگاران این کشور به دلیل آنچه وی ایستادگی در برابر کودتا خواند، از همه مردم ترکیه دعوت کرد تا در راهپیمایی ملی دمکراسی شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با خبرنگاران و نمایندگان نهادهای مختلف، به خاطر آنچه وی ایستادگی در برابر کودتاچیان خواند، از آنها تشکر کرد.

«اردوغان» در این دیدار گفت: من وظیفه دارم تا از پایداری محکم رسانه(در برابر کودتاچیان) تشکر کنم.

رئیس جمهوری ترکیه در این دیدار که در عمارت هوبر واقع در استانبول برگزار شد، گفت که هرکسی بخواهد ترکیه را به زانو در آورد با واکنش بسیار قوی تر از(راهپیمایی) شانزدهم جولای در این کشور مواجه خواهد شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهپیمایی فردا در استانبول گفت: همه به میدان خواهند آمد. ما ملت بسیار ویژه ای داریم. انجام کودتا برای کسانی که اعتقادشان به دمکراسی با تانک و اسلحه همراه است ممکن نیست.

وی همچنین بیان کرد که وی از دیدن(اعضای) دولت، اپوزیسیون و همه بخش های جامعه با یکدیگر در راهپیمایی فردا در میدان ینیکاپی استانبول خوشحال خواهد شد.