سرویس بین الملل - خبرگزاری دولتی افغانستان از وقوع انفجار تروریستی کنار جاده ای در جنوب کابل خبر داد. هنوز از شمار تلفات و خسارات احتمالی این حمله تروریستی گزارشی مخابره نشده است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از رسانه های افغانستان، این عملیات تروریستی بر اثر انفجار بمب کار گذاشته شده در مسیر خودروی نیروهای پلیس صورت گرفته است. طالبان که به گفته مقامات افغانستان از سوی پاکستان تقویت می شوند همواره طی روزهای اخیر با انجام عملیات تروریستی دهها تن از مردم این کشور را قتل عام کردند و تنها در جریان عملیات تروریستی که دو هفته پیش توسط جنبش روشنایی ترتیب یافته بود نزدیک به ۳۰۰ تن جان خود را از دست دادند. طالبان همچنین برای انجام عملیات خود اهداف خاص از جمله کاروان و خودروهای نظامیان را هدف قرار می دهد.