سرویس یبن الملل - مقامات افغانستان از به هلاکت رسیدن یکی از فرماندهان ارشد گروه طالبان در قندوز خبر دادند.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از خبرگزاری رسمی افغانستان، ملاخیرالله از فرماندهان ارشد طالبان در منطقه قندوز به هلاکت رسیده است. بنابر این گزارش، محمد قاسم جنگل باغ رئیس پلیس استان قندوز در این باره گفت: ملاخیرالله به همراه چهار محافظ شخصی وی در قندوز شمال کشور به هلاکت رسیده اند. گروه طالبان طی هفته های اخیر عملیات تروریستی خود را علیه مردم و نیز محل اقامت خارجی ها افزایش داده است و در مرگبارترین اقدامات تروریستی در مراسمی که از سوی جنبش روشنایی راه اندازی شده بود نزدیک به ۳۵۰ تن را به خاک و خون کشاند.