عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت این سازمان از ایران به دلیل حمایت از آرمان فلسطین، تشکر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج؛ «موسی ابومرزوق» معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد که سقف حمایت ایران از مقاومت فلسطین در تمام سطوح نظیر نداشته و بیشتر کشورها قادر به انجام آن نیستند.

ابومرزوق همچنین موضع ایران در حمایت از مقاومت فلسطین را قابل تقدیر و احترام دانسته و از ایران در این خصوص تشکر کرد. وی تصریح کرد که موضع ایران در حمایت و پشتیبانی از مقاومت و موضوع فلسطین واضح و آشکار و علنی است و همسو با مواضع ملت های عربی و اسلامی و آزادگان جهان در حمایت از مقاومت صورت می گیرد.

عضو ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: سقف حمایتی که ایران از مقاومت فلسطین داشته نظیر ندارد و از موضع ایران در حمایت از فلسطین قدردانی می کنیم.