انجمن دموکراتیک و حقوق بشر خلیج فارس اعلام کرد که که حکومت بحرین با سرکوب اعتراضات مردمی و تعطیلی دفتر جمعیت الوفاق به یک ویراژ خطرناک دست زده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری موج به نقل از شبکه خبری المنار، این انجمن غیر دولتی با انتشار بیانیه ای افزود: اینگونه رویکردهای نظام حاکم بر بحرین نشان می دهد که مقامات قصد از بین بردن اعتراضات و مقابله با فعالیت انجمن ها و نهادهای بشردوستانه هستند. انجمن دموکراتیک و حقوق بشر خلیج فارس مستقر در استرالیا در ادامه بیانیه خود نوشت: با توجه به مواضع جامعه جهانی و اظهارات دبیر کل سازمان ملل متحد در زمینه حقوق مدنی و آزادی فعالیت انجمن ها،  ماینا کیای مقام ارشد این انجمن از مقامات بحرین شخصا از مقامات بحرین می خواهد که به اینگونه رویکردهای سرکوبگرانه پایان دهد. حاکمان بحرین که با نگاه و رویکردهای تبعیضی خود موجب نگرانی نسبت به آینده کشورشان شده اند، اعتراضات مردمی را به شدت محکوم می کنند و بسیاری از انجمن های غیر دولتی مخالف را تعطیل کرده اند.