آمارهای رسمی نشانگر کاهش بیش از ۴۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به ترکیه در ماه ژوئن است که این مساله در ۲۲ سال گذشته بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، نگرانی های امنیتی و سیاسی باعثکاهش اعتماد سرمایه گذاران به حضور در ترکیه و سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور شده است و همزمان با این نگرانی ها، ورود گردشگران خارجی به ترکیه نیز تا حد زیادی کاهش یافته است.

این کاهش ورود گردشگران به ترکیه باعثکاهش ۲۵ درصدی درآمدهای بخش گردشگری شده است که یکی از ارکان اصلی اقتصاد این کشور به شمار می رود. این مساله ضرر ۸ میلیارد دلاری به اقتصاد ترکیه وارد کرده است که برابر با ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است و انتظار می رود که این روزند همچنان ادامه داشته باشد.

آمارهای وزارت گردشگری ترکیه نشان می دهد که میزان ورود گردشگران به ترکیه در ماه ژوئن گذشته ۴۰.۸۶ درصد کاهش یافته است و در این ماه تنها ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار گردشگر خارجی وارد ترکیه شده اند که این آمار طی ۲۲ سال گذشته بی سابقه بوده است.