یک دختر فلسطینی امروز به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در شمال قدس اشغالی زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، یک دختر فلسطینی عصر امروز در نزدیکی مرکز امنیتی قلندیا واقع در شمال قدس اشغالی، هدف گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

منابع صهیونیستی مدعی شدند که دختر فلسطینی قصد داشت با سلاح سرد به نظامیان صهیونیست حمله کند.