سرویس بین الملل - هزینه یک هفته ای کودتای نافرجام بر بورس استانبول، ۷۸ میلیارد لیرترک معادل تقریبی ۲۳ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج،ارزش بازاری شرکت های بورس استانبول که در شب کودتای ۱۵ جولای یکی از مراکز هدف شورشیان نظامی منسوب به گروه تروریستی فتح الله گولن بود و با مداخله نیروهای مردمی و پلیس، در اولین ساعات شورش آزاد شد، برابر ۶۳۴ میلیارد لیرترک بود که در جمعه پیش ۲۲ جولای به ۵۵۶ میلیارد لیرترک افت کرد. بنابراین ذوب یک هفته ای ارزش بازاری شرکت های بورس استانبول به بیش از ۷۸ میلیارد لیرترک رسید که برابر قریب به ۵۰ میلیارد لیر آن مربوط به افت ارزش سهام ۲۰ شرکت بزرگ بازار بورس استانبول بوده است. بورس استانبول در پنج روز کاری هفته گذشته شدیدترین واکنش را به کودتای نافرجام ترکیه داده ولی بی وقفه به فعالیت خود ادامه داد. بیشترین افت در بین شرکتهای بورس استانبول در ارزش بازاری آک بانک متعلق به گروه بزرگ صنعتی، تجاری و مالی سابانجی مشاهده شد. ارزش بازاری این بانک در روز ۱۸ جولای برابر ۳۵ میلیارد و ۶۸۰ میلیارد لیرترک بود که در یک هفته با پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار افت به ۲۹ میلیارد و ۷۶۰ میلیون لیرترک رسید. در آخرین ساعت کاری روز جمعه گذشته، ارزش بازای قوچ هلدینگ که بزرگترین گروه صنعتی، تجاری و مالی ترکیه به شمار می رود پنج میلیارد و ۹۰۸ میلیون لیرترک و ارزش بازاری گارانتی بانک متعلق به گروه بزرگ دوغوش نیز پنج میلیارد و ۶۷۰ میلیون لیر ترک نسبت به شب کودتای ۱۵ جولای، کاهش یافت. در این دوره ارزش بازاری بانک بزرگ یاپی و کردی ۳٫۶ میلیارد لیرترک، سابانجی هلدینگ ۳٫۵۹۱ میلیارد لیرترک، ایش بانک ۳٫۳۷۴ میلیارد لیرترک، ترک تله کوم ۲٫۵۲۰ میلیارد لیرترک شد. در همین دوره تنها بانکی که با افت ارزش روبرو نشد، فینانس بانک بود. ارزش بازاری این ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیرترک بود که در یک هفته پس از کودتای نافرجام، تغییری نداشت. به رغم این افت ناظران آگاه در آنکارا با اشاره به نقش نمادین بورس استانبول در اقتصاد ترکیه و گسترده نبودن نمایندگی بورس استانبول در اقتصاد این کشور به لحاظ حضور حدود ۳۰۰ شرکت ترکیه ای مهم در این بازار و اینکه بیش از ۷۰ – ۶۰ درصد اقتصاد ترکیه را موسسات صنعتی کوچک و متوسط تشکیل می دهند، معتقدند نوسانات در بازار پول و سرمایه ترکیه ناشی از کودتای نافرجام در حدی نبود که تزلزلی جدی در اقتصاد این کشور ایجاد کند.