سایت اینترنتی النشره گزارش داد که رئیس جمهوری سوریه به زودی نام نخست وزیر مامور به تشکیل دولت را اعلام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج؛سایت اینترنتی النشره گزارش داد که پیش بینی می‌شود که زمان اعلام نام نخست وزیر مامور به تشکیل دولت سوریه فردا یا پس فردا باشد.
اطلاعات موثق نیز حکایت از این دارد که حقوق کارگران در سوریه نیز افزایش خواهد داشت.