دولت آمریکا پانزده شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر را به بهانه حمایت از دولت سوریه و یاری رسانی به برنامه تسلیحاتی این کشور در فهرست تحریم خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، دولت آمریکا نام پانزده شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر - مشتمل بر هشت فرد و هفت شرکت - را به بهانه حمایت از دولت سوریه، کمک به برنامه تسلیحاتی این کشور و یاری رسانی به افراد یا مؤسساتی که در حال حاضر از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته اند، به فهرست تحریم خود افزود.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که یک شرکت کشتیرانی متعلق به نیروی هوایی سوریه و مدیر آن؛ ‌ یک شرکت تأمین کننده لاستیک چرخ هواپیما برای وزارت دفاع سوریه و مدیر فروش آن؛ ‌ و یک صراف که به نمایندگی از دولت سوریه به انتقال وجوه میان سوریه، روسیه و لبنان اشتغال دارد؛ ‌ از جمله شخصیتهایی هستند که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفته اند.

افزون بر این، ‌ در فهرست مزبور نام دو شرکت و یک فرد نیز به چشم می خورد که بنا به ادعای وزارت خزانه داری آمریکا از یک مرکز پژوهش و مطالعات علمی که مسئول تولید موشک و سلاحهای غیرمتعارف برای دولت سوریه است، حمایت کرده اند.

گفتنی است به موجب این تحریمها که جدیدترین دور از تحریمهای آمریکا علیه دولت سوریه بشمار می رود، تمام دارایی این شخصیتهای حقیقی و حقوقی در داخل آمریکا مسدود می شود و آمریکاییان از هرگونه معامله با این افراد یا شرکتها منع می شوند.

در بیانیه وزارت خزانه داری ادعا شده است که این وزارتخانه به اقدامات خود علیه افراد یا نهادهایی که به تداوم اقدامات سرکوبگرانه دولت سوریه و اشاعه تسلیحات خطرناک یاری می رسانند، ‌ ادامه خواهد داد.