وزیر امور خارجه روسیه گفت: خشونت نیروهای پلیس آمریکا ضد سیاه پوستان و واکنش آنها، پیام جدی برای آمریکایی‌هاست که باید آن را درک کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت: خشونت نیروهای پلیس آمریکا ضد سیاه پوستان و واکنش آنها، پیام جدی برای آمریکایی هاست که باید آن را درک کنند. در حادثه ای جدید یک بهیار سیاهپوست و غیرمسلح در حالی که روی زمین دراز کشیده بود از پلیس خواست تا به‌سوی او شلیک نکند ولی پلیس سفیدپوست آمریکا در نهایت با شلیک گلوله این بهیار را از ناحیه پا مجروح کرده است.