یک هواپیمای هندی متعلق به نیروی هوایی این کشور با ۲۹ سرنشین از صفحه رادار محو شد.

به گزارش خبرگزاری موج، یک هواپیمای هندی متعلق به نیروی هوایی این کشور با ۲۹ سرنشین از صفحه رادار محو شد. هنوز از سرنوشت هواپیما و سرنشینان آن اطلاعی در دست نیست.