وزیر امور مهاجران افغانستان که برای شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیسیون عالی سازمان ملل در امور آوارگان به اسلام آباد سفر کرده است، در جمع صدها نفر از ریش سفیدان و نمایندگان مهاجران افغان در پاکستان، خطاب به تمام مهاجران افغان در سراسر جهان گفت: با وجود تمام سختی ها در افغانستان، هیچ جا وطن نمی شود. به خانه بازگردید.

به گزارش خبرگزاری موج،'سید محمد حسین عالمی بلخی' که برای شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیسیون عالی سازمان ملل در امور آوارکان به اسلام آباد سفر کرده است، شب گذشته به همراه 'عبدالقادر بلوچ' وزیر امور مناطق مرزی پاکستان و نماینده کمیسیون عالی امور پناهندگان افغانستان در اسلام آباد در جمع حدود ۵۰۰ نفر از بزرگان و ریش سفیدان مهاجران افغان از شهرها و ایالت های مختلف پاکستان حضور یافت و ضمن سخنرانی برای آنان، به حرف ها، مشکلات و درد دل آنان نیز گوش داد. بازگشت مهاجران باید داوطلبانه و با عزت و احترام باشدوی گفت: در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و کمیسیون عالی سازمان ملل در امور آوارگان که روز سه شنبه در شهر ' بوربن ' در نزدیکی اسلام آباد برگزار شد، بر این مهم تاکید شد که هرگونه بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به کشورشان باید داوطلبانه و همراه با عزت و احترام باشد و کسی نباید آنان را وادار به بازگشت کند.سازمان ملل امکان تمدید کارت یک و نیم میلیون مهاجر افغان را فراهم کندبلخی گفت: خواسته ما از کمیسیون عالی سازمان ملل در امور آوارگان این است که امکان تمدید کارت مهاجرت یک و نیم میلیون افغان در پاکستان را فراهم کند. وی با بیان اینکه مهاجران افغان تصمیم ندارند تا ابد در پاکستان بمانند گفت: حضور شما مهاجران در کشور خودتان باعثتقویت امنیت و صلح و اقتصاد افغانستان خواهد شد و به گفته رئیس جمهور اشرف غنی، پیکر افغانستان بدون بازگشت مهاجران، ناقص است. این وزیر افغان گفت: بازگشت مهاجران به افغانستان، بار برای کشور نیست بلکه کمک به وضعیت افغانستان است ولی تاکید داریم که بازگشت آنها باید داوطلبانه باشد. بلخی حضور هفت میلیون افغان در پاکستان، ایران و سایر کشورها را یک نقص بزرگ برای کشورش دانست و گفت که دولت کابل تلاش می کند در حد توان و امکانات و بودجه خود، زمینه را برای بازگشت آنان فراهم کند هرچند انجام این کار برای کشوری که دهها سال درگیر جنگ بوده و هست، کار سختی است.افزایش دو برابری کمک سازمان ملل به مهاجرانوی اعلام کرد که دولت افغانستان به هر خانواده مهاجر که به کشور بازگردد، یک قطعه زمین می دهد و کمک مالی کمیسیون عالی سازمان ملل در امور آوارگان به مهاجرانی که به افغانستان بازگردند، به دو برابر افزایش پیدا کرده است(۴۰۰ دلار به ازای هر نفر). بلخی گفت: دولت پاکستان پیشنهاد کرده که تمام افغان های ثبت نام نشده در پاکستان تا روز ۲۵ آبان ثبت نام کنند و کارت دریافت کنند. پاکستان قول داده تا این تاریخ، افغان های فاقد کارت را اذیت نکند و تحت فشار قرار ندهد تا تکلیف آنها مشخص شود.مهاجران افغان: بازگشت به کشور در شرایط کنونی تقریبا غیرممکن است در بخش پایانی این نشست، تعدادی از ریش سفیدان و بزرگان مهاجران افغان از ایالت مختلف پاکستان، به بیان نظرات و مشکلات مهاجران پرداختند و گفتند: از زمانی که دولت پاکستان مهاجران را برای بازگشت به افغانستان تحت فشار قرار داده و موج دستگیری ها را آغاز کرده است، مهاجران دیگر آرامش ندارند. آنها تاکید کردند: از طرف دیگر اوضاع در افغانستان برای بازگشت مناسب نیست و اگر به کشورشان بازگردند، مشکلات و رنج آنان به مراتب بیشتر از شرایط کنونی خواهد بود. برخی از آنان نیز از دولت قبلی و کنونی افغانستان انتقاد کردند و ادعا کردند که دولت افغانستان و همچنین سازمان ملل توجه کافی به امور مهاجران و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها ندارد.