حیدر العبادی نخست وزیر عراق با استعفای شش وزیر کابینه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، دفتر حیدر العبادی اعلام کرد: نخست وزیر عراق استعفای ۶ وزیر موافقت کرده است.

در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است: وزیران مستعفی عبارتند از وزیر نفت، حمل و نقل، مسکن، امور آبی، صنایع و وزیر کشور.

شایان ذکر است که عراق از بحرانهای سیاسی و امنیتی رنج می برد.