خبرهای رسانه های حاکی از این است که مقامات ترکیه قصد دارند در تمامی استان های این کشور حالت فوق العاده اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، دولت ترکیه قصد دارد در پی ناآرامی های حاکم بر این کشور پس از کودتای گسترده اخیر، در تمامی استان ها حالت فوق العاده اعلام کند.

بر اساس این گزارش مقامات دولت ترکیه قصد دارند که در تمامی استان های این کشور حالت فوق العاده اعلام کنند تا این کشور را بهتر مدیریت کنند.

در همین راستا ۱۲ جنگنده ترکیه ای پروازهای گسترده ای را بر فراز منطقه مرمره در غرب این کشور انجام دادند.

گفتنی است پس از کودتای اخیر در ترکیه، آشوب و ناامنی بر این کشور سایه انداخته است و در جریان این کودتا نیز هزاران نفر بازداشت و یا از کار برکنار شده اند.