سفیر عربستان در بیروت، حزب الله لبنان را به مانع تراشی در پرونده ریاست جمهوری این کشور و سانسور واقعیت‌ها متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، «علی عواض عسیری» سفیر عربستان سعودی در بیروت روز گذشته(دوشنبه) حزب الله لبنان را به مانع تراشی در روند انتخاب ریاست جمهوری متهم کرد.

وی در واکنش به بیانات سید حسن نصرالله و مواضع حزب الله گفت: نمی‌توانم مواضع اخیر حزب الله و متهم کردن عربستان به مانع تراشی در پرونده ریاست جمهوری را فراموش کنم.

اتهامات بی اساس سفیر عربستان علیه حزب الله در واکنش به مواضع ضد سعودی حزب الله لبنان که در آن عربستان را عامل اصلی بحران ریاست جمهوری لبنان برشمرد، مطرح شد.

لبنان بیش از دو سال است که به دلیل اختلاف احزاب سیاسی این کشور شاهد خلأ ریاستی است و هنوز بر سر انتخاب رئیس جمهور توافقی حاصل نشده است.