جنبش جبهه مردمی برای آزادی فلسطین در اعتراض به اشغالگری و حمایت از اسیر فلسطینی، طی فراخوانی از مردم فلسطین خواست در تظاهرات «روز خشم» فردا شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین جمعه(فردا) را روز خشم علیه اشغالگران اعلام کرد.

به گزارش شبکه خبری «المیادین» لبنان، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین طی فراخوانی با اعلام فردا به عنوان روز خشم علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی و در حمایت از «بلال کاید» اسیر این رژیم، از مردم فلسطین خواست فردا در راهپیمایی روز خشم شرکت کنند.

این اسیر فلسطینی از اعضای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین بوده و در اعتراض به بازداشت طولانی خود به مدت ۱۴ سال در زندان‌های صهیونیستی اعتصاب غذا کرده است.