اردوغان برای جلوگیری از کاهش محبوبت حزب عدالت و توسعه در میان افکار عمومی این کشور تلاش م یکند با تنش زدایی در منطقه اقتصاد خود را پویا کند.

احمد امیری، کارشناس مسائل خاورمیانه، در مورد چرخش اردوغان به سمت بشار اسد پس از بحران پنج ساله سوریه به خبرنگار خبرگزاری موج گفت: اردوغان، پس از عادی سازی روابط با تل آویو، عذرخواهی شفاف و کتبی از مسکو، انعطاف تدریجی در برابر قاهره، این بار در حال زدن درهای دروازه دمشق است. وی ادامه داد: برگ برنده اردوغان اقتصاد بود که در نتیجه تحریم های روسیه، ناامن سازی این کشور توسط داع ش و پ.ک.ک در حال افت است. از این رو آنکارا در نظر دارد به وضعیت دهه اول قرن بیست بازگردد در غیر این صورت این حزب در انتخابات بعدی محبوبیتی در بین مردم نخواهد داشت. این کارشناس مسائل خاورمیانه تصریح کرد: بر این اساس اکنون نظام سوریه نیست که اسیر ترکیه است، بلکه ترکیه است که اسیر نظام سوریه شده است و اردوغان برای مقابله با خطر تشکیل دولت کرد در مرزهایش به شدت محتاج کمک های دمشق است. امیری به احتمال پذیریش حکومتداری آینده اسد اشاره کرد و افزود: تنش زدایی هدف اصلی اردوغان است اما مشخص نیست بتواند آب ها رفته را به جوی بازگرداند. از زیرساخت ها سوریه چیزی باقی نمانده و مردم این کشور زندگیشان نابود شده است. از این رو گمان نمی رود ملت سوریه بخواهند روابط با آنکارا بهبود یابد.