گروه تروریستی داعش که در سوریه و عراق به کشتار مردم بیگناه ادامه می دهد و از سوی دیگر تحت حمایت مالی و لجستیک برخی دولت های وابسته منطقه از جمله عربستان و ترکیه قرار دارد، در تولید و ساخت برخی مهمات و جنگ افزارهای خود خوب عمل کرده است و این میسر نمی شود مگر به کمک اطلاعاتی که حامیان پنهان و آشکار در اختیار تروریست ها قرار می دهند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از لوفیگارو، تروریست های داعش در عراق توانست مهمات و جنگ افزارهایی را در حد استاندار تولید کند. این نشریه فرانسوی نوشت: موشک هایی که در بخش تحقیقات و توسعه داعش در فلوجه پس از آزادی این شهر یافت شد نشان می دهد که تروریست ها در این محل به ساخت و تولید انبوه مهمات و جنگ افزارهایی اقدام می کردند که از نظر کیفیت نیز دارای استاندارد های مورد قبول است. لوفیگارو به این نکته نیز اشاره می کند که مواد اولیه و برخی تجهیزات مورد نیاز برای ساخت و تولید این جنگ افزارها از ترکیه وارد بخش اشغالی عراق می شده است.   بنابر این گزارش، تروریست های داعش طی مدت دو سال و نیمی که شهر را در اشغال خود داشتند این فرصت را پیدا کردند که یک نیمه صنعت تسلیحاتی را برای خود دست و پا کنند که در زنجیره استانداردهای جهانی قرار بگیرد. کارشناسان مرکز تحقیقات جنگی از ۱۴ کارگاه تولید جنگ افزار گروه تروریستی داعش که در داخل منازل اقدام به اینکار می شده دیدن کردند.