رئیس جمهور سوریه با ارسال پیامی صوتی خطاب به نیروهای ارتش سوریه، پیروزی های این نیروها در شهر حلب را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری موج، ریاست جمهوری سوریه با ارسال پیامی خطاب به نیروهای ارتش سوریه و متحدان آنها، کسب دستاوردها در حلب را تبریک گفت.

بر اساس این گزارش «بشار اسد» از طریق دستگاه های ارتباطی به نام «تیترا» پیامی صوتی را برای تمامی نیروهای ارتش سوریه و متحدان آنها در حلب ارسال کرد.

بشار اسد در این پیام به نیروهای ارتش به دلیل دستاوردها و پیروزی های میدانی در نقاط مختلف شهر حلب، تبریک گفت.