فرانسه برای احیای دوباره رابطه استعماری خود در سوریه، تصمیم به ایجاد پایگاه نظامی در شمال این کشور گرفته است.

فاضل لطفی، کارشناس مسائل خاورمیانه، با اشاره افزایش حضور نظامی فرانسه در سوریه به خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج گفت: پس از فروپاشی مرد بیمار اروپا (امپراتوری عثمانی) کشورهای عرب خاورمیانه میان انگلیس و فرانسه تقسیم شد. در این راستا سوریه به فرانسه رسید. کشوری که بیش از پنج سال است درگیر جنگ داخلی است و علاوه بر چند کشور منطقه ای، قدرت های خارجی نیز به دنبال نفوذ در آن هستند. وی تاکید کرد: در این شرایط فرانسه که هنوز نگاه استعماری اش بر سرزمین هایی که در گذشته تحت تملکش بودند، ادامه دارد نمی خواهد از قافله عقب بماند. به همین دلیل شاهد هستیم که در مناطق کردنشین سوریه شروع به ساخت پایگاه نظامی می کند. این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: فرانسه در قراه افریقا نیز همین سیاست را پیش گرفته و اجازه نمی دهد بدون هماهنگی این کشور، سایر کشورهای غربی به سرزمین های استعماری گذشته اش وارد شوند اما سوریه وضعیت پیچیده تری دارد. از این رو بسیار دیر وارد معرکه شد. لطفی حضور مستشاران نظامی فرانسه در شمال سوریه را نیز در این رابطه ارزیابی کرد و گفت: مقامات فرانسوی هنوز باور نکرده اند معادلات منطقه را پیشینه استعماری رقم نمی زند. آنها امید دارند بتوانند با استفاده از تجربه های تاریخی و پیوندهای قبلی خود بر این مناطق سیطره یابند.