دولت اردن با انتشار بیانیه ای ضمن محکومیت سیاست های شهرک سازی رژیم صهیونیستی در فلسطین، اتخاد موضعی قاطع در قبال این موضوع از سوی جامعه بین المللی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دولت اردن با صدور بیانیه ای سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و گسترش شهرک سازی ها در فلسطین توسط این رژیم را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش دولت اردن در این بیانیه با سیاست های رژیم صهیونیستی و تصمیم این رژیم برای احداثشهرک های صهیونیستی جدید و همچنین گسترش دادن شهرک های موجود در کرانه باختری مخالفت کرده است.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: این سیاست های اسرائیل علاوه بر اینکه تعدی و تجاوز به اراضی فلسطین و حقوق فلسطینیان محسوب می شود، مانعی در برابر تلاش ها برای صلح است و آرزوی محقق کردن آن در منطقه را تضعیف می کند.

اردن در پایان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای بزرگ ناظر بر روند صلح و همچنین سازمان ملل درخواست کرده که در برابر سیاست های توسعه طلبانه رژیم اشغالگر قدس برای گسترش شهرک های صهیونیستی در اراضی فلسطین موضعی قاطع اتخاذ کنند.

شایان ذکر است کابینه رژیم صهیونیستی اخیرا تصویب کرد که حدود ۵۰۰ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری احداثگردد.