تحریم های ضد روسی اتحادیه اروپا علیه روسیه، با تصمیم اعضای این اتحادیه تا شش ماه دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ به نقل از تاس، دور جدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه آغاز شده و تا تاریخ ۳۱ ژانویه سال ۲۰۱۷ نیز ادامه خواهد داشت.

تمدید این تحریم ها، نتیجه تصمیم اتخاذ شده از سوی اعضای اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۱ ژوئن است که اکنون به مرحله اجرا در آمده است.

گفتنی است تحریم ها علیه روسیه، نخستین بار از ژوئیه ۲۰۱۴ و در پی بحران اوکراین و محکوم شدن این کشور به دخالت خارجی در مناقشات داخلی اوکراین آغاز شد و رفته رفته بر تعداد آنها افزوده شد.

اتحادیه اروپا همچنین گفتگوها با روسیه بر سر مساله برداشته شدن قانون ویزا(شنگن) برای شهروندان روس و همچنین قرارداد همکاری اولیه با این کشور را به حال تعلیق درآورد.