سازمان ملل متحد با هدف برقراری ثبات و صلح در کشورهای بحران زده و رفع تبعیض میان کشورها و ملت های جهان تاسیس شد ولی رویکرد این نهاد بین المللی در حمایت از دولت های جنایتکار و سکوت مقابل کشتار انسان ها توسط برخی کشورها از جمله عربستان در یمن، بازوان اجرایی سازمان ملل را نیز وارد معرکه رفتارهای غیر انسانی و رسوایی اخلاقی علیه افراد نابالغ در کشورهای جنگ زده از جمله آفریقای مرکزی می کند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از روزنامه فرانسوی لیبراسیون، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (کلاه آبی) مستقر در آفریقای مرکزی رویکردهای غیر اخلاقی  علیه کودکان این کشور داشته و این رسوایی اخلاقی پایان ندارد. بنابر این گزارش، استفان دوجاریس سخنگوی سازمان ملل متحد به نقل از یک نهاد غیر دولتی در باره رسوایی اخلاقی جدید در این کشور گفت: در ماه مه گذشته ( اردیبهشت ماه) نیروهای حافظ صلح مستقر در منطقه «کمو» به دو دختر ۱۲ ساله و ۱۸ ساله تجاوز کرده و آنان را مورد آزار جنسی قرار داده اند. وی با اشاره به شمار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل که دست به این رفتار غیر انسانی و اخلاقی زده اند اشاره نکرد وی می توان گفت که این نیروها با ملیت گابن و بروندی بوده اند. در حال حاضر بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ نظامی در قالب نیروهای حافظ صلح در آفریقای مرکزی حضور دارند. پیشتر نیز موارد مشابه ای در آفریقای مرکزی و برخی کشورهای دیگر صورت گرفته است که منجر به تغییر فرمانده نیروهای حافظ صلح افریقایی توسط دبیر کل سازمان ملل شده بود.