معاون دبیر کل حزب الله لبنان بر ضرورت اتحاد و همدلی در برابر طرح های مخرب تکفیری ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: محکوم کردن و ابراز انزجار لفظی علیه تکفیری ها کافی نیست. ما باید ید واحدی را در مقابله با هدف قرار گرفتن واحد باشیم. طرح تکفیری ها مخرب است و تفاوتی میان مسلمان و مسیحی نمی گذارند.

وی افزود: دست جنایات تکفیری مجددا منطقه القاع را هدف قرار داد. کسانی که دنباله رو آمریکا و متحدان آن هستند باید بدانند که طرح تکفیری بخشی از طرح تخریبی در کل منطقه است و میان مسلمان و مسیحی و کشوری با کشور دیگر استثنا قائل نمی شود.

شیخ قاسم تاکید کرد: کاملا واضح و مبرهن است که طرح تکفیری ها طرحی فرامرزی است که همه را بدون استثنا هدف قرار داده است. ما از خداوند متعال برای شهیدان طلب رحمت می کنیم و برای مجروحان شفای عاجل طلب می کنیم و خواستار پایداری ساکنان شریف منطقه القاع هستیم. همه بقاع و لبنان باید در مقابل این چالش ایستادگی کنند.