نخست وزیر ترکیه خواستار بهبود روابط این کشور با تمامی همسایگان خود شد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ «بینعلی ایلدریم»، نخست وزیر ترکیه امروز پس از امضای قرارداد صلح با رژیم صهیونیستی، طی سخنانی گفت که کشورش خواهان برقراری مجدد روابط دوستانه با تمامی همسایگان خود در دریای سیاه است.

این سخنان نخست وزیر ترکیه همچنین یک روز پس از ارسال نامه «اردوغان» به روسیه ایراد شده که در آن ابراز تاسف کرده بود.

«ایلدریم» که در جریان جلسه هفتگی حزب عدالت و توسعه سخن می گفت اعلام کرد که ترکیه به تعداد دوستان خود افزوده است و از تعداد دشمنانش نیز خواهد کاست.

نخست وزیر ترکیه گفت: ما به دنبال بهبود روابط خود نه تنها با روسیه و مصر بلکه با تمامی همسایگان خود حول دریای سیاه و مدیترانه هستیم.

وی افزود: به عنوان «طرف» ترک، اصل اساسی ما این است که آنچه برای خود می خواهیم برای دیگران هم می خواهیم. ما خواستار درگیری نیستیم بلکه ترکیه اصل را بر عادی شدن روابط گذاشته است.